Kerk en interieur

Het kerkgebouw en de pastorie van Cillaarshoek zijn monumenten. Elk jaar kunt u de kerk op Open Monumentendag bezichtigen.

Op deze pagina worden enkele bijzonderheden uit de kerk extra belicht.

Het op een na oudste gebruiksvoorwerp in onze kerk is het stenen doopbekken. Deze is niet meer in gebruik. Tijdens de grote restauratie begin jaren negentig werd het gevonden. Gezien de vorm moet het achtkantig zijn geweest. Het doopvont werd gevonden onder de vloer tussen de kansel en consistoriedeur. Hoe oud het doopbekken is, is moeilijk te achterhalen.