Kerst 2014

Wat fijn dat we met zoveel kinderen dit jaar kerstfeest mochten vieren! Het was waarschijnlijk even wennen voor de kinderen die er voor het eerst waren, voor meester Arie Bert die weer sinds lange tijd een vertelling deed en voor juf Sarian die gelukkig ook weer in ons midden was. Toch mogen we terugzien op een zeer geslaagd kerstfeest. De kinderen mochten de geoefende liederen zingen, stukjes uit de Bijbel lezen en een gedicht voordragen. En we mochten horen van het ‘vredesaanbod’. 

 

Heeft u het gemist of wilt u / jij nog een keer nagenieten? Via ‘Dienst beluisteren’ is de dienst op te zoeken. Ook de liturgie is beschikbaar. Het mooie gedicht dat is voorgedragen kunt u hieronder nog eens rustig nalezen. Een gedicht dat zeker ook voor onze tijd erg van toepassing is, want vrede is tegenwoordig ver te zoeken. En dan is het toch mooi dat we mogen weten dat er een God is die naar ons gebed wil luisteren. 

 

Mocht u / jij naar aanleiding van het kerstfeest vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met een van de leidinggevenden op. We horen graag uw / jullie reactie. 

 

We hopen dat de kinderen allemaal weer op 11 januari 2015 op de Zondagsschool zullen zijn, voor een nieuw seizoen. 

 

Geef vrede

Geef vrede Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.

 

Geef vrede Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang.

Er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang. 

De toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; 

O Jezus Christus luister en laat ons niet alleen. 

Geef vrede Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd. 

Opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

 

Geef vrede Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.

Deel ons Uw liefde mede, die onze boosheid tart. 

Die onze mond leert spreken en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken: Uw vrede wint de strijd!