Beleidsplan

De kerkenraad heeft inmiddels de afgelopen jaren meermalen vergaderd om een beleidsplan voor de komende periode vast te stellen. Ook is de visie ter sprake gekomen t.o.v. verscheidene onderwerpen. Dit laatste is in de afrondende fase. Zodra er een officieel plan op papier staat, zal dit in eerste instantie aan alle gemeenteleden ter inzage worden voorgelegd. Op het moment dat er geen inhoudelijke veranderingen dienen plaats te vinden zal het op de website worden geplaatst. Tot die tijd kan contact opgenomen worden met de kerkenraad indien een eerder inzicht hierin gewenst is.