Beleidsplan

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren meermalen vergaderd om een beleidsplan voor de komende periode vast te stellen. Via onderstaande link heeft u inzicht in het beleidsplan voor de in het beleidsplan benoemde jaren. Eventuele beleidsplannen voor voorgaande jaren zijn op te vragen bij de kerkenraad.

Beleidsplan 2021-2024 Cillaarshoek