Kerkdiensten

Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.00 uur. U bent van harte welkom om deze bij te wonen.

Een eredienst is een kerkdienst waarin het Woord van God centraal staat. Elke zondag staat een predikant op de kansel om het Evangelie te verkondigen. Voor en na de verkondiging worden er psalmen en gezangen gezongen. We bidden, horen Gods wet, belijden ons geloof en danken Hem voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Mocht u twijfelen of voordat u een dienst bezoekt eerst in gesprek willen gaan, schroom er niet voor contact op te nemen. Diensten kunt u ook via de website downloaden (bij ‘Dienst beluisteren’). We hopen van harte dat uw geloof, hoe klein ook, daardoor versterkt mag worden.