Kerkblad

‘Protestantse Kerk’ is het wekelijks verschijnend kerkblad voor de PKN gemeenten op het eiland van de Hoeksche Waard. De plaatselijke gemeenten vermelden in dit blad hun kerkelijk nieuws, de belangrijkste gebeurtenissen en het wel en wee in de gemeente. De te houden kerkdiensten worden op de voorpagina vermeld, tevens staat daar een meditatie, welke bij toerbeurt wordt verzorgd door de plaatselijke predikanten. De uitgave wordt verzorgd door drukkerij De Hoop te Dordrecht. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u met de drukker contact opnemen. De abonnementsprijs bedraagt per jaar ongeveer €49,50 voor een papieren versie op A4-formaat. Er is ook een digitale versie mogelijk. U krijgt dan wekelijks een mail met de kerkbode in een pdf-bestand. Dit abonnement kost ongeveer €15 per jaar. U kunt u hiervoor aanmelden via contact@dehoopdrukkerij.nl.

Onze gemeente heeft een eigen Jaargids. Jaarlijks komt in oktober de nieuwe Jaargids uit. De Jaargids is voor iedereen beschikbaar bij de ingang van de kerk. In de Jaargids vindt u alle informatie over onze gemeente, de activiteiten die georganiseerd worden, alle contactgegevens en de agenda.