Diaconie

Diaconie is van oudsher ingesteld om zorg te dragen voor de armen en zwakken van de samenleving. We lezen in de Bijbel dat deze functie is ontstaan, toen de ouderlingen merkten dat het daarmee mis ging. Ze waren zo druk bezig met het verkondigen, dat ze handen te kort kwamen om ook de gemeente in de materiële dingen te onderhouden. Hiervoor stelden ze bekwame mensen aan, zodat het Woord gepredikt kon blijven worden en anderen zorg droegen voor de mensen in nood.

In onze huidige samenleving heeft de overheid deze rol veelal overgenomen. Vanwege alle sociale voorzieningen en wetgevingen is de kerk daarbij op het tweede plan geraakt. Toch blijft het een belangrijke taak van de kerk, om naar de mensen in nood om te zien. Zeker in financieel moeilijke tijden kan de kerk haar steentje bijdragen. Rechtvaardigheid is daarbij een belangrijk begrip. Diakenen zijn aangesteld om noodlijdende gemeenteleden of niet-gemeenteleden te helpen. Binnen de gemeente van Cillaarshoek is de diaconie nauw verbonden met het kerkbeheer, aangezien beiden belangrijk zijn voor het in stand houden van de gemeente. Immers als de gemeente zelf noodlijdend is, hoe kan het dan anderen goede hulp bieden?

Heeft u financiële en/of geestelijke hulp nodig? Neemt u dan gerust contact op met een van de leden van de kerkenraad. Samen met u kunnen zij bekijken welke hulp het beste bij u past. Mogelijk kunnen ze adviseren, doorverwijzen of ter plekke zelf helpen. Elk besluit zal weloverwogen en in goed overleg plaatsvinden. We zijn er namelijk niet om een tijdelijke oplossing te bieden, maar willen samen met u op zoek naar een blijvende. Immers wat heeft u eraan als we bijvoorbeeld geld geven, terwijl uw uitgavenpatroon of manier van leven niet verandert? U heeft er veel meer aan dat er dan samen naar een oplossing gekeken wordt, waardoor u op den duur op eigen benen verder kunt. Soms kan een klein beetje hulp of een ander gezichtspunt al genoeg zijn. Wij helpen u graag!