Contact

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van onze website vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met:

Stefan de Graaf –¬†stefandegraaf@solcon.nl

Verder kunt u hieronder de contactgegevens vinden van de kerkenraadsleden en andere betrokken gemeenteleden, die u mogelijk meer kunnen vertellen over het desbetreffende onderwerp. Ook kunt u altijd contact opnemen als u vragen heeft over het geloof, eens door wilt praten of anderszins. We verheugen ons erop om met u kennis te maken.

Adres gemeente Cillaarshoek:
Keizersdijk 159
3291 CD
Cillaarshoek (gemeente Strijen)

Predikant: 
Ds. M. Messemaker
06-21959147
mmessemaker@outlook.com

Kerkenraad:
Ouderling H. Euyen

Kerkvoogdij/ diaken P.L. van Strijen
06-81318388
pvanstrijen@hotmail.com

Diaken P. Kerkstra
06-13723146
p.kerkstra@solcon.nl

Ouderling S.A. de Graaf
stefandegraaf@solcon.nl

Organisten:
J. Poldervaart
078-6745821
M. van der Bent
06-27299415

Beheerster ‘De Rank’:
Jolien van As
06-46260409

Kopij Gele gids:
R. de Graaf – van den Boogaard
gelegidscillaarshoek@gmail.com

Rommelmarkt:
Alisa Troost
alisatroost@live.nl

Zondagsschool:
broeder S.A. de Graaf (contact hierboven)

Jeugdwerk:
Marc Reedijk
06-10944368

Koos Arens
06-22466475

HVD:
H. Boer – Herweijer
A.G. Poldervaart – Bruinzeel