Contact

Hieronder kunt u de contactgegevens vinden van de kerkenraadsleden en andere betrokken gemeenteleden, die u mogelijk meer kunnen vertellen over het desbetreffende onderwerp. Ook kunt u altijd contact opnemen als u vragen heeft over het geloof, eens door wilt praten of anderszins. We verheugen ons erop om met u kennis te maken.

Adres gemeente Cillaarshoek:
Keizersdijk 159
3291 CD
Cillaarshoek (gemeente Strijen)
scriba@nhgcillaarshoek.nl

Kerk
NL55 RABO 0361816049
NL97 INGB 0000514023

Diaconie
NL18RABO0369990129

Predikant: 
Ds. M. Messemaker
06-21959147
mmessemaker@outlook.com

Kerkenraad:
Diaken / Kerkrentmeester P.L. van Strijen
06-81318388
pvanstrijen@hotmail.com

Ouderling-kerkrentmeester en scriba P. Kerkstra
06-13723146
scriba@nhgcillaarshoek.nl

Ouderling H. Euyen
han.euyen@nhgcillaarshoek.nl

Ouderling G. Kuiper
gerrit.kuiper@nhgcillaarshoek.nl

Diaken A. Notenboom
aart.notenboom@nhgcillaarshoek.nl

Organisten:
F. Bezemer
J. Poldervaart
J. van Veluw
J. Verzendaal

(Ver)huur ‘De Rank’:
P.L. van Strijen
06-81318388
pvanstrijen@hotmail.com

Kopij Jaargids:
jaargids@nhgcillaarshoek.nl

Rommelmarkt:
Alisa Troost
alisatroost@live.nl

Zondagsschool:
Broeder G. Kuiper (contact hierboven)

Jeugdwerk:
Marc Reedijk
06-10944368

Koos Arens
06-22466475

HVD:
H. Boer – Herweijer

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van onze website vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met:

J. Verzendaal
webmaster@nhgcillaarshoek.nl