Catechisatie

Nadat kinderen op de Zondagsschool hebben gezeten is het tijd voor catechisatie. Catechisatie is ervoor bedoeld om met elkaar nog dieper over de dingen van de Bijbel te spreken en de Bijbel te onderzoeken. Dit kan aan de hand van vragen, maar ook door het gebruik van een boekje. Natuurlijk is niemand te oud voor catechisatie, maar het gebruik is dat deze periode van verdieping in de Bijbel met name tijdens de tienerjaren plaatsvindt. Het is mooi om te zien dat er soms na een periode van catechisatie ook op een bepaalde leeftijd belijdenis wordt gedaan van het geloof.

Catechisatie wordt 1x per 2 weken gegeven. Daarbij geldt de volgende indeling voor het seizoen 2018/2019:

Op woensdag:
18.30 – 19.15: Groep 1 (11-13 jaar)
19.15 – 20.00: Groep 2 (13/14 jaar en ouder)

Op dinsdag:
19.15 – 20.00: Groep 3 (17+ & belijdenis; eventueel op een andere dag indien gewenst)

Mocht u / jij zich  hierbij aan willen sluiten, neem dan graag contact op met onze pastoraal medewerker of met een van de kerkenraadsleden. De data van de catechisatie zijn terug te vinden in de agenda op de website. Mocht de donderdag niet uitkomen, dan kan in goed overleg naar alternatieven gezocht worden.