Zondagsschool

Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet, want voor zulke is het koninkrijk van God.
(Lucas 18 vs. 16)

Hoi jongens en meisjes,

Fijn dat jullie eventjes op deze site komen kijken. Eerst een klein verhaaltje voor jullie, daarna nog een uitleg voor papa en mama. 

Kennen jullie de tekst hierboven uit de Bijbel? De Heere Jezus kennen jullie toch wel? Hij zegt namelijk tegen zijn leerlingen dat ze jullie niet mogen tegenhouden om bij Hem te komen. Waarom dan niet? Omdat voor mensen zoals jij, het koninkrijk van God is. Weet je niet wat dat betekent? Of wil je er meer over weten? Op de zondagsschool proberen we je dat te leren. En natuurlijk nog veel meer. We gaan vaak een liedje zingen over de Bijbel, een spelletje doen of knutselen. Misschien wel een quiz. Lijkt je dat leuk? Kom dan ook gezellig langs! Als je alleen een keertje wil komen kijken, mag dat natuurlijk ook. 

O ja, we leren je ook nog iets uit de Bijbel. Dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Dat is wel het meest belangrijke in ons leven. Dat we weten wie de Heere Jezus is. Niet alleen weten, maar dat we Hem ook leren kennen. En als je Hem al kent, nog beter leren kennen. Ben je al nieuwsgierig? We hopen van wel! We hopen dat je maar snel eens langs komt!

— De meesters en juffen van de Zondagsschool —

Met bovenstaande oproep van Jezus is ook het doel van onze zondagsschool goed getypeerd. We willen door middel van bijbelonderwijs, voorbeelden en activiteiten de kinderen dichter bij Jezus brengen. Elk seizoen behandelen we een gedeelte van de Bijbel aan de hand van een thema bijv. ‘Jozua’, ‘David’ of ‘De gelijkenissen van Jezus’. Hieraan wijden we dan ongeveer 6 zondagen en doorlopen een deel of de gehele geschiedenis daarvan. Het blijft echter niet bij geschiedenis. Telkens opnieuw komt ook naar voren hoe we het geleerde in ons eigen leven kunnen toepassen. Wat moeten we er nu mee voor onszelf? En nog belangrijker wat kunnen kinderen ermee? Daarnaast zal er ook nooit een les voorbijgaan, waarin niet het meest belangrijke voor de hele mensheid naar voren komt; namelijk het offer van onze Heere Jezus. Waarom dat zo belangrijk is? Je kunt nog zoveel kennis hebben van het Woord, maar de levende relatie met God missen. De kinderen kunnen nog zo vaak naar de zondagsschool zijn geweest, maar als ze het evangelie niet hebben gehoord en eigen gemaakt, dan hebben ze er toch niets aan? Wij als zondagsschoolteam vinden het belangrijk dat we dat dus ook elke les weer aan ze meegeven. Dat de kinderen na elke les weten: 1) Bij mezelf moet ik het niet zoeken 2) Alleen bij Jezus moet ik zijn 3) Hoe kan ik dat in mijn eigen leven in de praktijk brengen. Voor, tijdens en na ‘de vertelling’ zijn er allemaal leuke dingen voor de kinderen, zoals zingen / een spel / een toneelstukje / een quiz / knutselen / etc.. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze 1,5 uur stil zitten en luisteren. Kinderen vinden het namelijk veel leuker (en leren er stiekem ook veel beter door) als ze betrokken worden, zelf dingen mogen verzinnen en doen. We proberen hierin altijd een goede balans te vinden.

De inhoud van de lessen verzinnen we natuurlijk niet zelf. We werken aan de hand van de IKEG methode (www.ikeg.nl). We proberen zoveel mogelijk verschillende lessen te behandelen, zodat uw kind niet telkens dezelfde les krijgt. Momenteel is de zondagsschool 1 keer in de 2 weken. We delen het jaar altijd in 2 delen. Van september t/m december behandelen we een deel van het Oude Testament en werken we toe naar de kerstviering (1e kerstdag ’s middags). Van januari t/m mei behandelen we een deel van het Nieuwe Testament en werken we toe naar de paasviering (1e paasdag ’s middags). Daarna gaan we door tot de grote afsluiting met Pinksteren.

Praktisch:
Zondagsschool begint altijd NA de ochtenddienst in de Rank.
We starten va. 11.30 uur met het programma en gaan door tot 12.30 uur.
Kinderen va. schoolgaande leeftijd zijn van harte welkom.
De Kerst- en Paasdienst vinden plaats in de kerk (tijden worden t.z.t. gecommuniceerd en zijn altijd op de website terug te vinden in de agenda).

Wilt u vrijblijvend een keertje langs komen, heeft u nog vragen of wilt u om een andere reden contact opnemen, kan dit altijd. U bent natuurlijk welkom voor en na de zondagsschool. Mocht dat niet uitkomen, kunt u onze gegevens vinden op de website bij ‘contact’.

— Het zondagsschoolteam —