Planning

Op 25 september 2016 hopen we weer te beginnen met de Zondagsschool. Om de week is er zondagsschool voor iedereen vanaf 4 jaar. 

Seizoen 2016/2017 staat in het teken van Gods Woord (en ik). We leren wat Gods Woord zegt en ook wat het voor ons persoonlijk mag betekenen. Dat is toch waar we ook om bidden als zondagsschoolleiding; dat het Woord in de harten van de kinderen terecht mag komen. Dan mogen we namelijk ‘Echt Vrij’ zijn! Dat is ook het thema waar we in het nieuwe jaar bij stil willen staan. Echt vrij gemaakt van de zonde! Dat kan alleen als we het volbrachte werk van de Heere Jezus aan het kruis in ons hart aanvaarden. Het bij Hem zoeken! 

 

De volgende data zal er zondagsschool worden gehouden. 

  

25 september 

9 oktober

23 oktober

6 november

20 november

 

Vanaf december zullen we iedere week gaan oefenen voor de kerstviering op 25 december.

2017 

In januari starten we weer op zondag 15 januari. Dan gaan we beginnen aan een nieuw thema: ‘Echt Vrij’. Dit zal vervolgd worden op:

29 januari

12 februari 

26 februari

12 maart 

 

Op 26 maart, 2 & 9 april gaan we oefenen voor de Paasviering. 

 

Op 16 april is er om 16:30 uur de Paasviering van de Zondagsschool. De dienst zal geleid worden door een dominee. De kinderen van de Zondagsschool krijgen een actieve rol tijdens de dienst. 

 

Na de paasviering zullen we het seizoen afsluiten met de laatste 2 vertellingen over Gods Woord (en ik):

30 april

14 mei

 

Op zaterdag 27 mei zal het uitje van de Zondagsschool plaatsvinden, voor iedereen die genoeg punten heeft verzameld. Waar we heen gaan wordt nog bepaald in een later stadium.